Име на болест: Црно гниење - Guignardia bidwellii
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Заболувањето го предизвикува габата габара Guiqnardia bidwellii. Болеста се манифестира на сите зелени делови на лозата, но најштетна е на лозата. На листот се формираат полигонални дамки со сива боја, оивичени со затемнета линија. Внатре во дамките за разлика од пламеницата се формираат ситни точки , пикниди. На ластарите се манифестираат истите знаци како на листот. На гроздот развојот на болеста е интензивна, а почетни знаци се дамки со жолтеникава боја кај го зафаќа целиот грозд кој на крајот се збрчкува и поцрнува. На исушените зрна се формираат ситни прстени кои претставуваат плодоносни тела на габата.  
За полесно спречување на црното гниење на грозјето е потребно намалување на инокулумот во лозјето, што се постигнува со отстранување и уништување на гнилите и мумифицираните зрна и гроздови при бербата, како и со нивно заорување по бербата. Хемиското уништување се изведува откако ластарите ќе достигнат должина од 10 до 16 cm. се до почетокот на зреењето со превентивни контактни фунгициди. Редовната заштита од пламеницата ја уништува и оваа болест, поради што црното гниење на грозјето е спорадична појава.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

CAPTAN PINUS 50 WP

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

VENTURIN

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

ROYAL FLO (Tiram 42-S)

AZIMUT TRIPLE

CIMOFOL

FOLPAN 50 WP

FOLPAN 80 WDG

FORUM STAR

GALBEN F

MELODY COMBY 65.3 WG

MIKAL FLASH

MIKAL PREMIUM F

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

SHAVIT F 72 WDG

SOLOFOL

VINCARE WG

DIZIRAM 76 WG