Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Captan;
Име на препарат: CAPTAN PINUS 50 WP

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: PINUS TKI D.D.