Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Thiram;
Име на препарат: ROYAL FLO (Tiram 42-S)

Употреба:

Royal FLO 42 SL e контактен фунгицид од групата на дитиокарбамати кој содржи активна материја тирам 480 g/L. Ефикасен е кон широк спектар на болести пренесени преку семиња и почви. Активната материја тирам го инхибира ртењето и растот на мицелијата кај голем број на видови габи. Royal FLO 42 SL е лесен за употреба, обезбедува рамномерна дистрибуција и добро се прилепува на површината на семињата. За третирање на 250 kg семки од пченка, пченица и јачмен, 125 kg семе од сончоглед и 85 kg семе од шеќерна репа се препорачува доза од 0,5 L препарат разреден во 2,5 L вода за третирање.


Предупредување:


Каренца:

Обезбедена со времето на употребаДобавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: CHEMTURA NETHERLANDS B.V.