Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Mancozeb;
Име на препарат: PRIMAT 80 WP

Употреба:

Се употребува за заштита на : -лозата од пламенива (Plasmopara viticola) на вишната и црешата од сипаница (Coccomyces hiemalis) јаболката и крушата од чадлива краставост (Venturia spp) на тутунот од пламеница (Perenospora tabacina) во концентрација 0,2-0,25 % односно 20-25 гр во 10 л вода -компирот и доматот од пламеница (Phytophthora infenstans) од црната дамкавост на лисјата (Alternaria solani,Alternaria alternata) во доза од 2-2,5 кг/ха односно 20-25 гр во 10 л вода -пченицата од леќеста дамкавост по листовите (Septoria spp) во доза од 3,5 кг/ха односно 35 гр на 100 м2 и од рѓата (Puccinia spp) во доза од 2 кг/ха односно 20 гр во на 100 м2 со употреба на вода од 350-500 л/ха односно 3,5-5 л на 100 м2 со третирање во фаза на доцно вретенисување па до почетокот на класењето.


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: Indofil Chemicals Company / веб страница