Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Folpet; Metalaxyl;
Име на препарат: RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

Употреба:

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG е системичен фунгицид кој содржи две активни материи: Металаксил М (5%) и Фолпет (40%). Кај виновата лоза се користи за сузбивање на пламеница (Plasmopara viticola) во концентрација од 0,2 % или 200 g во 100 L на вода за 1000 m2.


Предупредување:

Дозволени се до 3 апликации годишно во интервал од 10 - 14 дена пред цветање.


Каренца:

21 ден пред берба за трпезни сорти и 42 дена пред берба за вински сорти на винова лоза.Добавувач: ДТ „ХОЛМА“ ДООЕЛ - Струмица / веб страница
Производител: SYNGENTA CROP PROTECTION AG / веб страница