Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Mancozeb;
Име на препарат: MANKOGAL 80

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: „АГРОХЕМИЈА – КОМЕРЦ“ - Скопје
Производител: GALENIKA / веб страница