Име на болест: Пламеница на краставицата - Pseudoperenospora cubensis
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис: Ги напаѓа растенијата во текот на целата вегетација, на листовите најпрво се појавуваат тркалезни ситни бледозелени дамки кои брзо се шират и некрозираат. При подоцни зарази по лисјата се развиваат многубројни крупни светлозелени до жолтеникави дамки. Лиските прегоруваат и остануваат да висат на лисните дршки. На опачината во рамката на дамките се формира сивкаста превлака од репродукционите органи на габата. Ткивото во рамките на дамките некротира. Паразитот брзо се шири на здравите листови при што настанува нивно сушење и одумирање на растението. Плодовите остануваат ситни и деформирани. Пламеницата се развива при повисоки температури и со присуство на роса. Паразитот презимува на растителните остатоци, од каде по пат на ветар се шири на поголемо растојание. Заштита е со поголемо растојание меѓу редовите, со цел растенијата да бидат осветлени и побрзо да се отстрани росата. Се користат голем број на фунгициди.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

ENERVIN

ORVEGO

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

PROPLANT 722 SL

PROXANIL

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

ALIETTE FLASH

AZIMUT 80 WG

AZIMUT TRIPLE

MIKAL FLASH

MIKAL PREMIUM F

PREVICUR ENERGY

VERITA ®

BRAVO 500 SC