Име на болест: Леќеста дамкавост на листовите и класовите кај пченицата - Leptosphaeria nodorum
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:Симптомите се јавуваат на плевите, стеблото, лисниот ракавец и листовите во вид на ситни елисовидни дамки. На 2 - 3 недели по класењето дамките се зголемуваат и добиваат чоколадна боја. На листовите S. nodorum формира бројни мали, неправилни, триаголни, темно кафеави флеки или точки со хлоротична граница. Сферични, темно - кафеави полупоместени, расфрлани или распределени линеарни пикнидии се видливи на површината на листот. На стеблевите лезии се темно кафеави, неопределени, постепено деколоризирани; пикнидија се развива ретко. На пченица глави лезии почнуваат како темно кафени дамки на глетците; потоа се зголемуваат лезиите, центрите стануваат сиво - бели во боја, а таму се развива пикнидија. Оваа болест може да се зарази со семки од пченица, но без видливи симптоми; инфицираните зрна стануваат посветла во тежина и полна од здравите.Препарати