Име на болест: Леќеста дамкавост на листовите и класовите кај пченицата - Leptosphaeria nodorum
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:Симптомите се јавуваат на плевите, стеблото, лисниот ракавец и листовите во вид на ситни елисовидни дамки. На 2 - 3 недели по класењето дамките се зголемуваат и добиваат чоколадна боја.Препарати