Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Propiconazole;
Име на препарат: TELIO 25% EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: KAFR EL Z.I. PESTICIDES