Име на болест: Пламеница на сливата - Polystigma rubrum
Култура: СЛИВА
Опис: Паразитот ги напаѓа само лисјата. На нив се јавуваат тркалезни, во почетокот жолтеникави, а потоа црвеникави некрозни дамки. При силни зарази бројот на дамките е голем, лисјата се свиткуваат со рабовите кон лицето и опаѓаат. Габата P. rubrum е облигатен паразит, што значи не се одгледува на хранливи подлоги. Во заразените листови развива црвено обоени строми. Инфекциите се остваруваат при температура од 10 до 26с и кога има врнежи. Основна мерка за спречување на пламеницата кај сливата е хемиската заштита. Првото прскање се изведува кога ке се развија првите 3 - 5 листа, по цветањето и по дождот. Треба да се изврши и длабоко заорување на паднатите листови бидејки паразитот презимува во опаднатите листови.



повеќе слики >>

Препарати

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

AZIMUT TRIPLE

CIMOFOL

FOLPAN 50 WP

FOLPAN 80 WDG

FORUM STAR

GALBEN F

MELODY COMBY 65.3 WG

MIKAL FLASH

MIKAL PREMIUM F

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

SHAVIT F 72 WDG

SOLOFOL

VINCARE WG