Име на болест: Жолта рѓа кај пченицата - Puccinia striformis
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: На листовите се јавуваат жолти цртички или линии. Уредосорусите се наредени во вид на линии со жолта боја распоредени помеѓу нерватурата на листовите. Болеста обично се јавува рано во сезоната на растење, кога температурата се движи помеѓу 2 и 15 ° C; но може да се случи до максимум 23°C. Високата влажност и дожд се поволни услови за зголемување на инфекцијата на лист нож и лист обвивка, дури и на шила кога во епидемија форма. Симптомите се заострени и ослабени растенија, збрчкани зрна, помалку шила, губење на бројот на зрна по скок и тежина на жито.
Од жетвата до никнењето се одржува во остатоците. Мерка за заштита е одгледување на отпорни сорти и подоцна сеидба, како и задолжително заорување на стрништето. Ефикасни се и системичните фугициди.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

BAVISTIN FL

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

BUMPER 25 EC

TELIO 25% EC

TILT 250 EC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW