Име на болест: Жолта рѓа кај пченицата - Puccinia striformis
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:На листовите се јавуваат жолти цртички или линии. Уредосорусите се наредени во вид на линии со жолта боја распоредени помеѓу нерватурата на листовите. Болеста обично се јавува рано во сезоната на растење, кога температурата се движи помеѓу 2 и 15 ° C; но може да се случи до максимум 23°C. Високата влажност и дожд се поволни услови за зголемување на инфекцијата на лист нож и лист обвивка, дури и на шила кога во епидемија форма. Симптомите се заострени и ослабени растенија, збрчкани зрна, помалку шила, губење на бројот на зрна по скок и тежина на жито.
Од жетвата до никнењето се одржува во остатоците. Мерка за заштита е одгледување на отпорни сорти и подоцна сеидба, како и задолжително заорување на стрништето. Ефикасни се и системичните фугициди.Препарати