Име на болест: Правовидна гламница на пченицата - Ustilago nuda f.sp. tritici
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Сите делови на класот се претворени со црна правовидна маса. Телеутоспорите се пренесуваат со ветарот или се испирани од дождовите па често останува само класното вретено. Паразитот се одржува во заразеното семе. За спречување се врши дезинфекција на семето со фунгициди.повеќе слики >>

Препарати

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

ROYAL FLO (Tiram 42-S)