Име на болест: Гламница (морово рокче) кај пченицата - Claviceps purpurea
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Зрната се претворени во склероции кои се издолжени, малку свиткани и обоени виолетово - сини. Болеста се развива со посилен интензитет при влажно и студеникаво време во текот на цветање на житата. Мерка за заштита е заорување на стрништето и употреба на чисто семе.повеќе слики >>

Препарати

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

ROYAL FLO (Tiram 42-S)