Име на болест: Црна дамкавост - Phomopsis viticola
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Заболувањето го предизвикува габата Phomopsis viticola.
Болеста особено во дождливите пролетни услови предизвикува штети на осетливите сорти винова лоза. Заразената лоза полека закржлавува и го намалува приносот.
Габата презимува како мицелиум во видливо побелениот крак, од каде се шири на папките кои нерамномерно потеруваат. Во ладни и дождливи пролетни услови , кога лозата расте поспоро, габата се шири и прави најголеми штети на ластарите. Кората на ластарите лесно пука. Болеста поретко ги зафаќа листовите и гроздот. При појаки ветрови заразените кракови може да се скршат.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

BRAVO 500 SC

DIZIRAM 76 WG