Име на болест: Црвена палеж - Pseudopeziza tracheiphila
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Заболувањето го предизвикува габата Pseudopeziza tracheiphila.
Болеста се јавува пред пламеницата и затоа знае да ги изненади одгледувачите. Рано во пролет од отпаднатите листови избиваат посебни спори, кои ветерот и дождовите ги пренесуваат на ливчињата каде ртат. Габата во листот расте во спроводните садови и спречува проток на соковите. Заради недостаток на вода нападнатото ткиво меѓу нервите се суши и опаѓа. Се појавуваат забележителни дамки оивичени со нервите. Штетата се појавува посредно, поради намалена лисна површина во време на бујниот пораст на лозата пред цветање.



повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

BRAVO 500 SC

DIZIRAM 76 WG