Име на болест: Фузарииозно венење - Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Култура: ДОМАТИ
Опис: Првите симптоми се забележуваат во вид на осветлување на нерватурата кај младите листови, што е проследено со нивно свиткување кон опачината. Листовите венат, се сушат и опаѓаат. Заразените растенија покажуваат симптоми на жолтеење на долните листови, некроза на спроводниот систем, заостанување во порастот и овенување кое завршува со изумирање на целото растение. Најголеми штети и најтипични симптоми се забележуваат во фазата на формирање на првите плодови, тогаш растенијата нагло венат. Во основата на стеблото се забележува кафеавo гниење. Карактеристична е за реони со топла и влажна клима. Може да нанесе значителни штети во затворени простории. Габата поготово неограничено опстојува во заразените растителни остатоци во почвата, од каде што се разнесува на помали растојанија со водата или алатот, а на поголемо растојание со контаминиран супстрат или расад. За производството на расад и за одгледување на домат во оранжерии и пластеници, да се изведува дезинфекција на почвата. Одгледување на отпорни сорти е единствена сигурна мерка за заштита.повеќе слики >>

Препарати

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

ROYAL FLO (Tiram 42-S)