Име на болест: Обична крушкина болва - Psylla puri
Култура: КРУША
Опис: Штетите ги причинуваат ларвите и имагата. Прават колонии на младите ластари од каде што смукаат големо количество на асимилати и обилно лачат медена роса. Растенијата поцрнуваат и рано напролет, веќе во мај ја губат лисната маса. Штетите остануваат и за наредната година бидејќи растението не може да создаде доволно родни пупки. Крушкината лисна болва е многу значаен и сериозен штетник и таа мора континуирано да се следи. За мониторинг на болвата се препорачува визуелен преглед на растенијата, жолти лепливи плочи, жолти водени садови.повеќе слики >>

Препарати

ABALONE 18 EC

ABAMEKTIN 18 EC

ABASTATE 18 EC

KRAFT 1.8 EW

VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC 1.8 EC

VOLIAM TARGO

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

CORAGEN 20 SC

VOLIAM TARGO

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC