Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Abamectin;
Име на препарат: ABASTATE 18 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: GALENIKA / веб страница