Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Abamectin;
Име на препарат: ABAMEKTIN 18 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: ДПП „АГРОХЕМИЈА“