Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Abamectin;
Име на препарат: ABALONE 18 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: AGRIPHAR S.A. / веб страница