Средства за заштита: АКАРАЦИДИ
Активни материи: Abamectin; Abamectin;
Име на препарат: VERTIMEC 1.8 EC

Употреба:

VERTIMEC 1.8 EC e инсектицид и акарицид кој содржи активна материја абамектин. Наменет е за сузбивање на црвеното пајаче кај домат, краставица, компир, јагода, диња, соја, цитрус и памук. Може да сузбие и минер кај шеќерната репка. Се користи во доза од 40 ml на 100 L вода кај домат, краставица, компир, диња, соја, шеќерна репка и памук. Кај цитрусот 30 ml/100 Л a кај јагодата 60 ml/100L.


Предупредување:


Каренца:

Јагода и краставица 7 дена; диња 9 дена; цитрус 10 дена; домат, компир и шеќерна репка 14 дена; соја и памук 21 ден.Добавувач: ДТ „ХОЛМА“ ДООЕЛ - Струмица / веб страница
Производител: Syngenta Crop Protection AG / веб страница