Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Lambda-Cyhalothrin;
Име на препарат: KING

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПТУ „ХЕРБОС СКОПЈЕ“ ДООЕЛ - Скопке
Производител: D.D. HERBOS / веб страница