Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Chlorpyrifos; Cypermethrin;
Име на препарат: PIREL D

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПТУ „ХЕРБОС СКОПЈЕ“ ДООЕЛ - Скопке
Производител: D.D. HERBOS / веб страница