Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Chlorpyrifos; Cypermethrin;
Име на препарат: GRIZLI 55 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: JIANGSU X. PESTICIDE LTD. / веб страница