Име на болест: Сачменка на листот - Clasterosporium carpophilum
Култура: ПРАСКА
Опис: Предизвикувач е паразитот Clasterosporium carpophilum.
На листот се создаваар округли црвено темни дамки јасно оивичени со хроротична зона, која покасно станува темна. Во рамките на овие дамки ткивото одумира некротира и отпаѓа оставаќи на листот кружни шуплини така да листот изгледа како изрешетан. На плодовите додека се млади се приметуваат темноцрвени дамки со величина 1 - 2 мм. Со зголемување на плодот ткивото хпертрофира и се ствараат красти со темноцрвена боја. При појак напад дамките се прошируваат така да плодот станува крастав. Презимувањето на паразитот е осигурано со мицелиумот кој се наоѓа на заразените гранки и смоластиот ескудат на рак раните. Напролет со тргнување на вегетација во поволни климатски услови доаѓа до формирање на конидии. Веќе на температура од 6 степени и релативна влажност од 70% доаѓа до спорулација. Конидиите најчесто се расејуваат со ветар и дожд а за инфекција потребна е вода.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

CAPTAN PINUS 50 WP

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

VENTURIN

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

DIZIRAM 76 WG