Име на болест: Праскова лисна вошка - Myzus persicae
Култура: ПРАСКА
Опис: Во развојниот циклус разликуваме форми со холоцикличен и анхолоцикличен развој. Како главен зимски домаќин на холоцикличните е праската. Летни домаќини се тутун, домат, репа, памук, зелка, кељ, компир, пиперкаи други. Во одредени случаеви може да презими и во летни развојни форми и тоа на добро заштитени места. Повеќедневна температура од - 12 степени оневозможува ваков начин на презимување. Рано напролет во топли години уште во февруари на праската се развиваат фундатригини генерации. Пролетниот и летниот лет на мигрантите односно крилните форми зависи од временските прилики.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BULLDOCK

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

SUMI-ALFA 5 EW

VALERAT 5 EC

FURY 10 EC

FURY GEO

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE

NOMOLT

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NOTIKOR

NURELLE D

PIREL D

REKORD 20 EC