Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Methomyl;
Име на препарат: PILARMATE

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: PILARQUIM CORPORATION – НР / веб страница