Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Beta-Cyfluthrin;
Име на препарат: BULLDOCK

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: BAYER – Crop Science AG / веб страница