Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Methomyl;
Име на препарат: NEOMYL 90 WP

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: KAFR EL Z.I. PESTICIDES