Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Zeta-Cypermethrin;
Име на препарат: FURY 10 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: FMC CORPORATION A.P.G. / веб страница