Име на болест: Полегнување на расад - Pythium spp.
Култура: ПИПЕРКИ
Опис: Симптомите предизвикани од причинителот на полегнување на расадот, варираат од староста и фазата на развојот на нападнатото растение. Доколку се насеани осетливи растенија во заразена почва и се нападнати од габата, не ртат, стануваат меки и мувлосувани, со кафена боја. Слабото поникнување е резултат на инфекциите на ртулците, откако тие ќе прортат, но пред да никнат на површината од почвата. Почетната инфекција се појавува во вид на слабо потемнета воденеста мека дамка. Инфицираната зона брзо се зголемува, го зафаќа никулецот и тој изумира брзо. Никулците кои се веќе поникнати се секогаш нападнати во коренот. Населените ткива стануваат воденести и обезбоени. Основниот дел од стеблото е многу потенок и помек околу горниот незафатениот дел, поради што паѓа на почвата. Ако се нападнати постарите растенија, имаат само мали дамки по стеблото, што можат да го обиколат стеблото од растението и да предизвикаат спеченост или изумирање. Заштита со користење на стерилизација на почва со запарување, или суво загревање, или со испарливи хемиски средства.повеќе слики >>

Препарати

CAPTAN PINUS 50 WP

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

VENTURIN

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

PROPLANT 722 SL

PROXANIL