Име на болест: Оранжериска белокрилка - Trialeurodes vaporariorum
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис: Најдобри услови за живот наоѓа во оранжериите со краставицата, домат и други култури. Има 10 - 12 генерации годишно. Исто така во лето дава неколку генерации на отворено. Штетите се предизвикани од ларвите, кои шмукаат сокови од растенијата и се свиткува и деформира лисната маса. Ларвите лачат големо количество на медена роса што ги затвора стомините отвори и служи како подлога за габите чадливки. Растенијата поцрнуваат, плодовите не може да пораснат. Белокрилката можи да биди и вектор на вируси. За нејзино следење секористи визуелен преглед, жолти лепливи плочи, жолти водени садови. Економски праг е 1 имаго на 100 растенија. Сузбивањето на белокрилката е доста сложен процес. Од превентивни мерки се препорачува сузбивање на плевелите и дезинфекција на просторот. Контрола на расадот кој се внесува во произвотството. Добри резултати се постигаат и со внесување на природниот непријател на белокрилката оса - Encarsia Formosa, или поставување атрактивни мамци – лепливи жолти плочи.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BULLDOCK

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

VYDATE 10L

ACTELLIC 50 EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NOTIKOR

NURELLE D

PIREL D

REKORD 20 EC