Име на болест: Штир обичен - Amaranthus retroflexus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 30 - 130 cm. Стеблото е исправно влакнесто и на врвот свиткано. Брзо одрвенува. Листовите се јајцевидни влакнести на нерватурата и имаат долги петелки. Рабовите на листовите се слабо набрани. Цветот е исправена класолика метлица која се наоѓа на врвот на стеблото и во пазувите на листовите. Цвета од летото до есента. Се размножува семено. Едно растение произведува 5. 000 - 32. 000 семки кои ја задржуваат ртливоста 6 години. Штирот е доста раширен плевел. Најповеќе расте на хумусни почви, песокливи и почви богати со азот. Јак компетитор со крупниот хабитус ги засенчува културите и ги гуши. Често се јавува во голем број и нанесува големи штети. Преносител е на некој врсти нематоди инсекти и болести.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P