Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Glyphosate;
Име на препарат: BOOM EFEKT

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: PINUS TKI D.D.