Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Pendimethalin;
Име на препарат: METEOR 330 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: JIANGSU X. PESTICIDE LTD. / веб страница