Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Bentazone;
Име на препарат: BAZANO

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПТУ „ХЕРБОС СКОПЈЕ“ ДООЕЛ - Скопке
Производител: / / веб страница