Име на болест: Краставост на краставицата - Cladosporium cucumerinum
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис: Овој паразит е посебно опасен за краставицата. Симптоми ги има по плодовите, се забележуваат суви коркасти красти. Паразитот презимува во семето и во растителните остатоци.повеќе слики >>

Препарати

BAVISTIN FL

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF