Име на болест: Суво гниење на плодот - Alternaria spp.
Култура: КАЛИНКА
Опис: Причинител на оваа болест е габа од родот Alternaria. Таа главно го напаѓа цветот и плодот во нивната почетна фаза од развој. Заразениот плод е тешко да се препознае бидејќи не постојат надворешни видливи симптоми. Симптомите се присутни во внатрешноста на плодот кадешто се развива суво , црно гниење. Плодот ја губи својата хранлива и економска вредност и не е погоден за исхрана. Како превентивна мерка се препорачува отстранување и уништување на заболените плодови. Хемиски при оваа болест се третира со фунгициди на база на манкозеб и каптан и тоа во текот на цветањето и по конечното оформување на плодовите кај калинката.повеќе слики >>

Препарати

CAPTAN PINUS 50 WP

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

VENTURIN

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP