Име на болест: Бактериска пламеница или див оган кај тутунот - Pseudomonas syringae pv.tabaci
Култура: ТУТУН
Опис: Првите симптоми се јавуваат на листовите од младите растенија во леите, иако растенијата можат да бидат нападнати во било која фаза. Листовите од младите никулци покажуваат едно влажно гниење по периферијата и врвовите, со една воденестовлажна зона што го одвојува ткивото шт гние од здравото ткиво. Целиот лист или делови од него можат да гнијат. Најчести симптоми се јавуваат на листовите на растенијата во поле и се состојат од тркалезни, светлозелени дамки. Во текот на еден или повеќе денови, центрите на дамките стануваат кафеави и можат да бидат обиколени со еден жолтеникаво - зелен ореол. Како што напредува болеста, кафеавите дамки се зголемуваат. За заштита се препорачува одгледување на отпорни сорти, стерилизација на почвата и хемиски третман.повеќе слики >>

Препарати

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

ANTRACOL COMBI

AZIMUT TRIPLE

CIMOFOL

EQUATION PRO WG

MICEXANIL

PROFILUX

PROXANIL