Име на болест: Обичен лепавец - Gallium molugo
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 30 - 110 цм. Има длапоко поставени ризоми. Стеблото е исправено, цврсто, разгрането голо и сјајно. ЛИстовите се собрани по 6 - 9 во лепеза/Има многу бели цветови со дијаметар 2 - 4 мм. Цветањето трае од пролет до есен. Плодот е со величина околу 1мм и мазен. Има по два плода кои се сраснати.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P