Име на болест: Бактериско венење на пиперката - Pseudomonas syringae pv. syringae
Култура: ПИПЕРКИ
Опис: Кај пиперката причинува дамкосување на листовите и изумирање на расадот. На листовите, како и на стеблото од расадот, се јавуваат ситни, неправилни, влажни темнокафеави до црни дамки. При посилни зарази причинува изумирање на расадот. При студеникаво и врнежливо време, остварува зарази и по расадувањето на пиперката. Бактеријата се разнесува од дождовните капки, ветерот и од инсектите. Врнежливото време, високата влажност и ниските температура ја зголемуваат опасноста од оваа бактериоза. За заштита се препорачува употреба на бакарен хидроксид непосредно по опаѓањето на листовите.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP