Име на болест: Бактериска некроза на срцевината на стеблото кај доматот - Pseudomonas corrugata
Култура: ДОМАТИ
Опис: Првите симптоми се во фаза на зреењето на првите плодови, со жолтеење на одделни листови и венење на некои ветки или цели растенија, нагла овенатост на врвовите на стеблото. Најкарактеристични промени се во срцевината на стеблото и на лисните дршки, односно изумирање на срцевината на стеблото, станува кафеава и празна. Болните растенија најчесто венат, изумираат, а плодовите не дозреваат. Бактеријата се развива при висока температура и висока релативна влажност на воздухот.  Оваа бактерија се одржува во семето, во растителните остатоци и во водата за наводнување. За заштита се препорачува употреба на здраво семе, дезинфекција на семе и расад, болните растенија од посевите да се отстранат и избегнување на прекумерено ѓубрење со азотни ѓубрива.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP