Име на болест: Сонцељубива млечка - Euphorbia helioscopia
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо до 45 cm. Стеблото е поединечно, исправено без гранки или само при врвот. Листовите се обратно јајцевидни или издолжено округли. Целото растение има млечен сок. Цветовите се собрани во штитест цвет. Се јавува од април до октомври. Плодот е глатка чаура. Може да произведе од 100 - 800 семки. Сувите плодови пукаат и го отфрлаат семето. Отровно растение. Преносител на некои болести и штетници.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

LORD 700 DG

SENCOR WP 70

SENCOR ® WG 70

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P

DICURAN FORTE 80 WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

TENA

TOLURON 80 WP