Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Chlorotoluron; Triasulfuron;
Име на препарат: DICURAN FORTE 80 WP

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: „ХРОМОС ПЕСТИЦИДИ“ ДОО - Скопје / веб страница
Производител: SYNGENTA CROP PROTECTION AG / веб страница