Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Metribuzin;
Име на препарат: LORD 700 DG

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПУ „АГРИМАТКО“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: WILLOWOOD LTD