Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Chlorotoluron; Triasulfuron;
Име на препарат: TENA

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПТУ „ХЕРБОС СКОПЈЕ“ ДООЕЛ - Скопке
Производител: D.D. HERBOS / веб страница