Име на болест: Велигденче обично - Veronica agrestis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Едногодишно озимно растение високо 10 - 30 цм. Коренот е влакнаст. Стеблото е тенко, често ползачко. Се разгранува кај основата. Листот е овален, со кратка петелка дебел и сјајен. Цветовите се светлоплави или бели. Плодот е многусемена чаура. Содржи гликозиди.Препарати