Име на болест: Велигденче обично - Veronica agrestis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно озимно растение високо 10 - 30 цм. Коренот е влакнаст. Стеблото е тенко, често ползачко. Се разгранува кај основата. Листот е овален, со кратка петелка дебел и сјајен. Цветовите се светлоплави или бели. Плодот е многусемена чаура. Содржи гликозиди.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP