Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Chlorotoluron;
Име на препарат: TOLUREX 50SC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПТУ "МАГАН - МАК" ДОО - Скопје / веб страница
Производител: ADAMA MAKHTESHIM Ltd Израел / веб страница