Име на болест: Јаболков молец - Hyponomeuta malinellus
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Мала пеперутка од групата на молци со распон на крила 15 - 20 мм. Предните крила се бели, посеани со црни точки, задните крила се сиви. Гасениците се жолтеникави или зеленкасти, со два реда црни точкички на грбот. Растат до 17 мм.
Пеперутката се појавува кон крајот на јуни или јули. Набрзо по излегувањето доаѓа до парење, потоа женката положува јајца на врвовите на јаболкото. Јајцата се во групи распоредени од 20 - 60 распоредени во вид на керамиди. Јајцата остануваат во јаните легла до идната пролет. Во почетокот на вегетацијата јајцата се испилуваат и ги напаѓаат младите листови. Извесен период се движат, а потоа во групи се вовлекуваат во внатрешноста на листот се хранат со паренхимот и ги оставаат горниот и долниот дел на епидермисот неоштетени. Оваа фаза трае околу 10 - 20 дена, потоа ларвите ги напуштаат листовите и на гранките формираат гнезда од свилеста пајажина во која се задржуваат во групи и се хранат од лисјата. Кога ќе го изедат листот се селат, формираат ново гнездо и при тоа ја запредуваат цела гранка со свилеста пајажина. Кон крајот на мај ларвите го завршуваат својот развој и во истото гнездо проѓаат во стадиум на кукли, а потоа во имаго.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BULLDOCK

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

SUMI-ALFA 5 EW

VALERAT 5 EC

FURY 10 EC

FURY GEO

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC