Име на болест: Полско лутиче - Ranunculus arvensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 25 - 50 cm. Стеблото е исправено, разгрането и влакнесто. Листовите се троделни со тесни зарези. Цветовите се светло - жолти со дијаметар 4 - 15 mm. Плодот е оревче со кукасти боцки со кој се закачува на животните. Едно растение произведува 150 - 900 семки. Благо отровно растение. Домаќин на нематодите.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

PULSAR 40 SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P